ദി ഗേൾ ഓൺ ദി ട്രെയിൻ ട്രെയിലർ പുറത്തിറങ്ങി


പരിനിത ചോപ്ര അഭിനയിച്ച ദി ഗേൾ ഓൺ ദി ട്രെയിനിന്റെ ട്രെയിലർ പുറത്തിറങ്ങി. വളരെ രസകരമായ ട്രെയിലർ നിങ്ങളെ സിനിമ കാണാൻ നിങ്ങളെ ഉത്സുകരാക്കുകയും ചെയ്യും.

പരിനീതി, അദിതി റാവു ഹൈദാരി, കീർത്തി കുൽഹാരി എന്നിവ ട്രെയിലറിൽ വരുന്നുണ്ട്.

റിബു ദാസ് ഗുപ്ത സംവിധാനം ചെയ്ത ദി ഗേൾ ഓൺ ദി ട്രെയിൻ 2021 ഫെബ്രുവരി 26 ന് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ റിലീസ് ചെയ്യും.

വളരെ പുതിയ വളരെ പഴയ