മോഡലും നടിമായ ഗൗരി സിജി മാത്യൂസിന്റെ കിടിലൻ ഫോട്ടോസ്കഴിഞ്ഞ ആറു വർഷത്തിൽ ഏറെയായി മോഡലിങ്ങിൽ രംഗത്തുള്ള ആൾ ആണ് ഗൗരി സിജി മാത്യൂസ്.

ഈ അടുത്ത കാലത്ത്‌ ലെസിബിയൻ ഫോട്ടോഷൂട്ടു വഴി ഗൗരി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ  ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു.  ഇപ്പോൾ പുതിയ ഫോട്ടോഷൂട് തന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടിൽ കൂടി പുറത്തു വിട്ടിരിക്കുവാണ്.

ഗൗരി സിജി മാത്യൂസിന്റെ പുതിയ ഫോട്ടോകൾ കാണാം. 


വളരെ പുതിയ വളരെ പഴയ