പ്ലസ് ടു ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു


പ്ലസ് ടു ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു: 87.94 ശതമാനം വിജയം. കേരള ഹയർ സെക്കൻഡറി, വൊക്കേഷനൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി രണ്ടാം വർഷ പരീക്ഷാഫലം വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി.ശിവൻകുട്ടി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ജൂലൈ 15ന് പ്രാക്ടിക്കൽ തീർന്ന് 15 ദിവസത്തിനുള്ളിലാണു ഫലപ്രഖ്യാപനം വരുന്നത്. തിയറി പരീക്ഷയും പ്രാക്ടിക്കലും വൈകിയെങ്കിലും ഉത്തരക്കടലാസ് മൂല്യനിർണയത്തോടൊപ്പം ടാബുലേഷനും അതതു സ്കൂളുകളിൽനിന്നും ചെയ്തതാണു ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കിയത്.


ഫലം ല​​​ഭ്യ​​​മാ​​​കു​​​ന്ന വെബ്സൈ​​​റ്റു​​​കള്‍ 

http://www.results.kite.kerala.gov.in 

http://www.prd.kerala.gov.in 

http://www.keralaresults.nic.in 

http://www.dhsekerala.gov.in

Saphalam 2021, iExaMS-Kerala, PRD Live മൊബൈൽ ആപ്പുകളിലും ലഭിക്കും.

വളരെ പുതിയ വളരെ പഴയ